Dla kogo?

TPB jest szczególnie pomocna w wielu powszechnych problemach takich jak: zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzenia odżywiania czy uzależnienia. W przeciwieństwie do innych podejść terapeutyczny, takich jak psychoanaliza, TPB koncentruje się na problemach i trudnościach, jakich doświadczamy obecnie, a nie na problemach z przeszłości. Z praktycznego punktu widzenia można dzięki TPB w niedługim okresie czasu poprawić swoje funkcjonowanie i samopoczucie na co dzień.