Zastosowanie

Terapia Poznawczo-Behawioralna (TPB) jest uważana za jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia lęku i depresji. Jeżeli doświadczasz problemów w codziennym funkcjonowaniu i dotychczasowe próby radzenia sobie z nimi zawodzą, może warto skorzystać z jednej z najskuteczniejszych i najszybciej przynoszących pożądane rezultaty metod psychoterapii. Psychoterapia poznawczo-behawioralna skupia się na poprawie jakości funkcjonowania jednostki i podniesieniu zadowolenia z życia. Jest to rodzaj terapii, który ma na celu pomagać w radzeniu sobie z problemami poprzez zmianę sposobu myślenia i działania. TPB zachęca do rozmowy na temat tego, co myślimy o sobie, świecie i innych osobach, jak to, co robimy wpływa na nasze myśli i uczucia.

„Atrakcyjność terapii poznawczo – behawioralnej (cognitive – behavioral therapy – CBT) w dużym stopniu wynika z jej intuicyjnej prostoty, z odwoływania się do empirycznych skutków leczenia oraz z jej użyteczności klinicznej.”

Reinecke M.A., Clark D.A.

Terapia Poznawczo-Behawioralna (TPB) może być stosowana w leczeniu wielu różnych zaburzeń psychicznych, w tym: zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, nerwica, fobie i napady paniki, pourazowe zaburzenia stresowe – PTSD, depresja, zaburzenia odżywiania (np. anoreksja i bulimia). TPB może być także pomocna w: problemach ze złością i gniewem, nawykach (np. tiki twarzy), nadużywaniu narkotyków i alkoholu, problemach interpersonalnych, problemach ze snem. TPB jest również stosowana w leczeniu osób z przewlekłymi chorobami, takimi jak zapalenie stawów lub zespół jelita nadwrażliwego. Chociaż TPB nie może wyleczyć wszystkich objawów fizycznych, może pomóc ludziom, którzy zmagają się z chronicznymi chorobami by lepiej radzili sobie z ich objawami.