Perspektywy

TPB może pomóc dostrzec, jak nasze myśli i zachowania wpływają na nasze samopoczucie oraz to, w jaki sposób mogą one przyczyniać się do problemów, których doświadczamy w życiu. Terapeuta poznawczo-behawioralny może pomóc nam znaleźć sposoby, aby zmienić nasze negatywne wzorce myślenia i zachowania, dzięki czemu będziemy w stanie radzić sobie lepiej z problemami i negatywnymi emocjami.