O mnie

 

 

 

 

 

 


mgr Grzegorz Soda

psycholog 

certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB
certyfikat PTTPB nr 1275

 

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyłem specjalizację z psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyłem 4-letnie podyplomowe szkolenie specjalistyczne w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie (ośrodek atestowana przez PTTPB – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). W 2019 roku ukończyłem specjalizację z psychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem podczas wielu staży klinicznych m.in.: w Oddziale XIV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie oraz w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie.
Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywałem pracując jako koterapeuta w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Warszawie oraz jako psycholog i psychoterapeuta w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziłem terapię indywidualną i zajęcia psychoedukacyjne.

Obecnie pracuję jako psycholog / psychoterapeuta w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Poradni Leczenia uzależnień oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
W swojej praktyce korzystam głównie z metod terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu. Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach.

Prowadzę terapię osób z problemami lękowymi, depresyjnymi oraz będącymi w kryzysie emocjonalnym. Pracuję także z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

                           Znalezione obrazy dla zapytania instytut psychiatrii i neurologii    Znalezione obrazy dla zapytania polskie towarzystwo psychologiczne     

 

Doświadczenie zawodowe:

10/2012 – obecnie
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Oddział Dzienny Psychiatryczny / Oddział Psychiatryczny / Poradnia Zdrowia Psychicznego / Poradnia Leczenia Uzależnień
Psycholog / Psychoterapeuta
• Konsultacje psychologiczne
• Konsultacje diagnostyczne
• Diagnoza psychologiczna (neuropsychologiczna i intelektu)
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna w podejściu poznawczo-behawioralnym
• Prowadzenie zajęć grupowych z pacjentami: psychoedukacja, treningi relaksacyjne, trening umiejętności społecznych

 

02/2012 – 09/2012
Centrum Terapii Nastroje, Warszawa
Psycholog / Psychoterapeuta
• Poradnictwo i diagnoza psychologiczna
• Psychoterapia indywidualna w podejściu poznawczo-behawioralnym osób dorosłych pod superwizją

 

10/2011 – 05/2012
SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Psycholog / Psychoterapeuta – Staż kliniczny
• Diagnoza psychologiczna
• Prowadzenie zajęć grupowych z psychoedukacji
• Psychoterapia indywidualna w podejściu poznawczo-behawioralnym pod superwizją

 

10/2009 – 06/2010
Akademicki Ośrodek Psychoterapii w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
Koterapeuta / Staż specjalizacyjny
• Diagnoza psychologiczna
• Współprowadzenie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym
• Uczestniczenie w superwizjach grupowych (dr Marek Jasiński, UW)
• Opisywanie procesów terapeutycznych w studiach przypadków

 

02/2009 – 06/2009
Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
Staż specjalizacyjny (UW)
• Prowadzenie wywiadów diagnostycznych z pacjentami pod opieką dr Andrzeja Wakarowa
• Sporządzanie opisów studiów przypadków pacjentów hospitalizowanych

 

12/2007 – 05/2008 
Oddział XIV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie

Staż specjalizacyjny (UW)
• Prowadzenie z pacjentami warsztatów komunikacji interpersonalnej oraz dramy, superwizje grupowe (dr Katarzyna Walewska)

 

Wykształcenie / kursy / szkolenia:

2015 – 2019
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Specjalizacja w psychologii klinicznej

 

2011 – 2015
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawa

4-letnie szkolenie w terapii poznawczo –behawioralnej
Szkolenie atestowane jest przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego wydawany przez PTTPB jest honorowany przez NFZ.2005 – 2010
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 

Kierunek: Psychologia, 5-letnie studia magisterskie / jednolite
Specjalizacja: Psychoterapia

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym
Tytuł Pracy Magisterskiej: Relacja Pomiędzy wzrostem potraumatycznym a nasileniem objawów PTSD u ofiar wypadków drogowych i jej uwarunkowania: rola ekspozycji na traumę i uznania społecznego.
Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Zawadzkiego