Przebieg terapii

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, która ma na celu  zmianę naszego myślenia i zachowania, które negatywnie wpływają na nasze życie, obniżając poziom satysfakcji w relacji z bliskimi, czy w relacjach zawodowych. W procesie terapeutycznym uczymy się modyfikować swoje myśli, przekonania i założenia tak, by w efekcie  podnieść komfort życia.

Przebieg oraz kształt tego procesu opiera się na dokładnie określonej strukturze oraz umowie wypracowanej między terapeutą i klientem. Zadaniem terapeuty jest zrozumienie problemów klienta i pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów; zaś zadaniem klienta określenie problemów, nauka konstruktywnych sposobów myślenia oraz zastosowanie nowych umiejętności w realnym życiu.

Klient jest zawsze aktywnym i zaangażowanym uczestnikiem terapii, co – po jej zakończeniu – bardzo pozytywnie wpływa na wykorzystanie uzyskanych umiejętności i buduje niezależność od pomocy terapeutycznej.