Oferta

*Konsultacja psychologiczna*  –  pojedyncza konsultacja trwa 50 – 60 min

Obejmuje zwykle od 1 do 3 spotkań. Jest to forma pierwszego kontaktu z psychoterapeutą. Ma na celu zorientowanie się w trudnościach, z którymi zgłasza się klient. Daje przestrzeń do wzajemnego poznania się, zdefiniowania oczekiwań i pożądanych celów. Konsultacja może zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii lub o podjęciu innej specjalistycznej pomocy.

Konsultacja psychologiczna online

Konsultacje psychologiczne online odbywają się zazwyczaj poprzez komunikator Skype lub inny komunikator zaproponowany przez klienta.

*Opinia psychologiczna*

W ramach diagnozy wykonywane są odpowiednie testy osobowości i funkcjonowania emocjonalnego, a także wywiad z osobą badaną/rodzicem. Wydaję opinie pomocnicze na potrzeby sądu np. w sprawach rozwodowych, opinie potrzebne do orzeczeń o niepełnosprawności, odszkodowań, do diagnozy psychiatrycznej itp.

*Diagnoza psychologiczna*

diagnoza intelektu

diagnoza funkcji poznawczych / neuropsychologiczna

*Psychoterapia indywidualna*  –  sesja psychoterapii trwa 50 – 60 min

Może dotyczyć pracy nad konkretnym problemem (psychoterapia krótkoterminowa), lub ogólnej zmiany funkcjonowania i głębszego poznania siebie (psychoterapia długoterminowa). Spotkania odbywają się zwykle w odstępach cotygodniowych. Ich ilość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb klienta.
Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych w następujących przypadkach:

 • zaburzenie lękowe z napadami paniki
 • zaburzenie lękowe uogólnione
 • fobia społeczna
 • fobie specyficzne
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD)
 • zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD)
 • zaburzenie hipochondryczne
 • depresja
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • interwencja kryzysowa

Psychoterapia indywidualna online

Sesje psychoterapii indywidualnej online odbywają się zazwyczaj poprzez komunikator Skype lub inny komunikator zaproponowany przez klienta.

*Psychoterapia małżeńska oraz par*  –  sesja psychoterapii trwa 90 min

Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna oraz przyjrzeć się w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

Terapia par adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku
 • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu

Psychoterapia małżeństw i par online

Sesje psychoterapii par online odbywają się zazwyczaj poprzez komunikator Skype lub inny komunikator zaproponowany przez klienta.

!!!! WAŻNE!!!!

ZASADY ODWOŁYWANIA SPOTKAŃ – umówione wizyty można odwołać telefonicznie lub SMSowo do 24 godzin przed terminem sesji. Jeśli powiadomienie nastąpi później lub nie nastąpi w ogóle, klient jest zobowiązany do uiszczenia 100% opłaty za niezrealizowaną wizytę podczas następnej sesji terapeutycznej.